Co dělá člověka člověkem?
Odkdy je nositelem lidských práv?
Jak tuto problematiku reflektuje současná legislativa?

Na tyto otázky hledali odpověď odborníci z oblasti právní vědy a dalších souvisejících oborů v rámci

 

konference

 

Nejmenší z nás 2016

Právní ochrana osob před narozením

dne 13. října 2016 v Brně, 10.00 hod

pod záštitami

- prezidenta České republiky Miloše Zemana
- místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA
-
děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity doc. JUDr. Markéty Selucké, Ph.D.
- děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc.
- děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ThLic. Prokopa Brože, Th.D.
- kardinála Dominika Duky OP
- 1. náměstka primátora statutárního města Brna Mgr. Petra Hladíka