Organizační výbor

Předseda

ICLic. Ing. Miroslav Kratochvíl

Místopředseda

PhDr. Jiří Stodola, PhD.

Členové

Vojtěch Forgač
Mgr. et Mgr. Jan Kohoutek
Mgr. Radim Ucháč