Program 2014

Dopolední program

8.00–9.15 Prezence účastníků konference
9.15–9.30 Přivítání a úvod konference; Květoslav Šipr, čestný předseda programového výboru konference
9.30–10.30 Sulla protezione legale del nascituro: riflessioni antropologiche, etiche e giuridiche / O zákonné ochraně nascitura: úvahy antropologické, etické a právní; J. E. Mons. Ignacio Carrasco de Paula, předseda Papežské akademie pro život
10.30–10.45 Diskuse
10.45–10.55 Přestávka na kávu
10.55–11.55 Potraty a Evropská úmluva o lidských právech; Grégor P. Puppinck, generální ředitel Evropského centra pro právo a spravedlnost
11.55–12.05 Diskuse
12.05–12.35 Ochrana života v právnom poriadku Slovenskej republiky (aktuálny stav a perspektívy); Tomáš Majerčák, advokátní kancelář JUDr. ICLic. Tomáš Majerčák, Ph.D.
12.35–12.45 Diskuse
12.45–13.45 Přestávka na oběd

Odpolední program

13.45–14.00 Jak pomáhá organizace Na počátku „nejmenším z nás“; Jitka Mozorová, vedoucí a sociální pracovnice Poradny Na počátku, o. p. s.
14.00–14.20 Novinky v ochraně života v rámci Centra naděje a pomoci; Aneta Koukolová, Centrum naděje a pomoci
14.20–14.25 Diskuse
14.25–14.45 Povolení umělých potratů v Československu a pokusy o legalizaci umělých potratů v období 1. republiky; R. D. Radim CigánekKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
14.45–14.50 Diskuse
14.50–15.00 Přestávka na kávu
15.00–15.20 Možnost transplantace embryí mimoděložního těhotenství; Jiří Badal
15.20–15.25 Diskuse
15.25–15.45 Léčba neplodnosti a české právo; Ludmila Lázničková, vedoucí Centra naděje a pomoci
15.45–15.50 Diskuse
15.50–16.00 Přestávka na kávu
16.00–16.20 Adopce zmražených embryí vzniklých v rámci umělého oplodnění?; D. Marek František Drábek, OPraem., Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
16.20–16.25 Diskuse
16.25–16.45 Surogátní mateřství; Jan Kohoutek, Nejmenší z nás, spolek
16.45–16.50 Diskuse
16.50–17.00 Přestávka na kávu
17.00–17.20 Perinatální hospicová péče v ČR; Alena Peremská, ředitelka Perinatálního hospicu, z. s.
17.20–17.25 Diskuse
17.25–17.45 Občanská společnost mění zacházení s dětmi, které zemřely před narozením; Tomáš Kotrlý, výkonný ředitel spolku Tobit
17.45–17.50 Diskuse
17.50–18.00 Ukončení konference