O konferenci 2012

Demografická situace v České republice je krajně nepříznivá. Populace stárne a dětí se nám nedostává. Společnost, jejíž budoucnost na dětech závisí, chová se k nim více než macešsky, a to zejména k těm nejmenším a nejbezbrannějším – k dětem nenarozeným. Ačkoliv je v tom pramálo zdravého rozumu a logiky, platná legislativa v České republice nezachází s nenarozeným dítětem jako s člověkem a upírá mu základní lidské právo – právo na život.

Díky poznatkům různých vědeckých oborů můžeme jednoznačně stanovit počátek lidského života na okamžik početí. Ostatní hranice jsou umělé a vytvořené většinou ad hoc pro potřeby konkrétních legislativních opatření. Jak to, že legislativa ignoruje zcela poznatky oborů, které jsou kompetentní se k těmto otázkám vyjádřit? Jak to, že nedbá na velmi pádné argumenty a umožňuje zabíjení lidí před narozením? Jak to, že dává ženám možnost uměle ukončit těhotenství, přestože výjimečným trestem trestá vraždu těhotné ženy?

Konference „Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením“, která se uskutečnila dne 18. října 2012 v Brně, se zaměřila na tyto palčivé problémy. Sešli se na ní odborníci z oblasti filosofické antropologie, bioetiky, medicíny, právní vědy a dalších oborů. Pokusili se zejména odpovědět na otázku, co dělá člověka člověkem, odkdy je nositelem lidských práv a jak tuto problematiku reflektuje současná legislativa v České republice a dalších evropských zemích.

Programový výbor konference byl tvořen řadou významných osobností pohybujících se v oblasti ochrany nenarozeného života. Jeho čestným předsedou byl prof. Květoslav Šipr, člen Papežské akademie pro život. K dalším významným členům programového výboru patřili prof. Josef Dolista SDB, prof. Jozef Glasa, doc. Petr Hach, doc. Tomáš Machula, dr. Roman Joch, dr. Zdeněk Kapitán, dr. Jiří Karas a další.

Na konferenci zazněly příspěvky prof. Květoslava Šipra, dr. Davida Černého, dr. Lukáše Fošuma OP, dr. Ludmily Lázničkové, Mgr. Radima Ucháče, a dalších přednášejících. Plné texty příspěvků byly publikovány v recenzovaném konferenčním sborníku.