Program 2015

Dopolední program

9.15–10.15 Prezence účastníků konference
10.15–10.30 Přivítání a úvod konference; Jiří Stodola, výkonný předseda programového výboru konference
10.30–10.45 Text návrhu na zrušení zákona o umělém přerušení těhotenství; Miroslav Kratochvíl, předseda spolku Nejmenší z nás
10.45–10.50 Diskuse
10.50–11.25 Princip dvojího účinku – řešení konfliktu práva na život matky a jejího dítěte; David Černý, Ústav státu a práva Akademie věd ČR
11.25–11.40 Diskuse
11.40–11.55 Hříbek, Singer, potraty a infanticida; Miroslav Kratochvíl (v.z. Jiří Stodola), předseda spolku Nejmenší z nás
11.55–12.00 Diskuse
12.00–13.30 Přestávka na oběd

Odpolední program

13.30–14.00 Právo žít v souladu s pro-life přesvědčením. Nad rozsudkem Nejvyššího soudu USA ve věci Burwell v. Hobby Lobby; Jakub Kříž, CEVRO Institut
14.00–14.15 Diskuse
14.15–14.45 Přidělování rodných čísel mrtvě narozeným dětem; Jana Vališová, předsedkyně spolku Tobit, Tomáš Kotrlý, výkonný ředitel spolku Tobit
14.45–15.00 Diskuse
15.00–15.15 Přestávka
15.15–15.30 Vrozené vývojové vady a paliativní péče, Alena Peremská, ředitelka Perinatálního hospice, z. s.
15.30–15.35 Diskuse
15.35–15.40 Ke kolizi práva na svobodu projevu, shromažďovacího práva a ochrany práv dětí či mladistvých příjemců informací – analýza nálezu Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 164/15; Miroslav Kratochvíl, předseda spolku Nejmenší z nás
15.40–15.45 Diskuse
15.45–16.00 Představení poradny pro ženy Aqua vitae; Zdeňka Rybová, vedoucí poradny Aqua vitae
16.00–16.05 Diskuse
16.05–16.15 Přestávka
16.15–16.30 Symptotermální metoda a její místo mezi ostatními způsoby přirozeného plánování rodičovství dnes; Květoslav Šipr, Lékařská fakulta Palackého univerzity v Olomouci, Helena Šiprová, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
16.30–16.35 Diskuse
16.35–16.45 Poradna pro ženy a dívky CENAP; Milada Lázničková, Centrum naděje a pomoci
16.45–16.50 Diskuse
16.50–17.05 NAPROHELP, prevence některých komplikací v těhotenství; Anna Radoňová, Centrum naděje a pomoci
17.05–17.15 Diskuse
17.15–17.20 Přestávka
17.20–17.40 Možné obtíže při praktikování STM PPR jako metody předcházení potratům; Marie Ondráčková, Centrum naděje a pomoci
17.40–17.45 Diskuse
17.45–18.00 Ukončení konference