Videozáznam 2015

Jakub Kříž: Právo žít v souladu s pro-life přesvědčením. Nad rozsudkem Nejvyššího soudu USA ve věci Burwell v. Hobby Lobby

Jana Vališová: Přidělování rodných čísel mrtvě narozeným dětem

Zdeňka Rybová, Radka Válková: Představení poradny pro ženy Aqua vitae