Sborník 2016

obalka

Titulní list (.pdf)

Obsah (.pdf)

Předmluva (.pdf)

Celý sborník (.pdf)

Tištěnou verzi sborníku si lze obejdnat za 200 Kč/ks na adrese mirkratochvil@email.cz.