Program 2012

09:00–10:00 Prezence účastníků konference
10:00–10:15 Slavnostní zahájení konference
10:15–10:45 Květoslav Šipr, Začátek individuálního lidského života a lidská důstojnost
10:45–11:15 David Černý, Kdo je lidské embryo? Vědecko-filosofická perspektiva
11:15–11:30 Přestávka na kávu
11:30–12:00 Lukáš Fošum, Důstojnost nenarozeného jedince lidského druhu, který není věcí, ale osobou
12:00–12:30 Jan Bednář, Proč koncept lidských práv v době pokročilé modernity ztroskotává na vymezení nositele práva na život?
12:30–14:00 Polední pauza
14:00–14:30 Jan Kohoutek, Právní úprava násilného ukončení těhotenství v českém právním řádu
14:30–15:00 Miroslav Kratochvíl, Ludmila Lázničková, Potraty ze zdravotních důvodů
15:00–15:15 Přestávka na kávu
15:15–15:45 Ludmila Lázničková, Předcházejme potratům z eugenických důvodů
15:45–16:15 Vladislava Bartáková, Interrupce jako trauma: jak terapeuticky pracovat s psychickými následky interrupce
16:15–16:30 Přestávka na kávu
16:30–17:00 Miroslav Kratochvíl, Radim Ucháč (v.z. Zdeňka Rybová), Paweł Wosicki, Umělé potraty a situace v Polsku
17:00–17:30 Radim Ucháč, Politický a společenský kontext umělých potratů
17:30–18:00 Oficiální ukončení konference
19:00–00:00 Neformální posezení účastníků konference

Program konference „Nejmenší z nás“ (doc.)