Sborník 2012

Titulní list (.pdf)

Obsah (.pdf)

Předmluva (.pdf)

Celý sborník (.pdf)

Sborník je též možno objednat za cenu 100 Kč včetně poštovného na adrese Nejmenší z nás, spolek, Za Humny 256, 696 35 Dambořice nebo na e-mailu mirkratochvil@email.cz.