Programový výbor 2012

Čestný předseda

prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc., Papežská akademie pro život

Výkonný předseda

PhDr. Jiří Stodola, Masarykova univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave

Výkonný místopředseda

Ing. Miroslav Kratochvíl, Vysoké učení technické v Brně, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Členové

Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Masarykova univerzita
Mgr. Jan Bednář, Masarykova univerzita
PhDr. Roman Cardal, Ph.D., CEVRO Institut
Dr. David Černý, Univerzita Karlova, CEVRO Institut, Bios
prof. Dr. Josef Dolista SDB, Th.D., Ph.D., Akademie věd České republiky
P. Mgr. MUDr. Lukáš Fošum OP, Université de Fribourg Suisse
prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., Ph.D., Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
doc. MUDr. Petr Hach, CSc., Univerzita Karlova
MUDr. Roman Joch, Občanský institut
JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., Masarykova univerzita
JUDr. Ing. Jiří Karas, Ministerstvo zahraničních věcí
prof. RNDr. PhDr. Evžen Kindler, CSc., Ostravská univerzita v Ostravě (em. prof.)
Mgr. et Mgr. Jan Kohoutek, Masarykova univerzita
Mgr. Jan Petr Kosinka, Masarykova univerzita
Mgr. Jakub Kříž, Ph.D., CEVRO Institut
PharmDr. Jozef Laurinec, Lekáreň Karmel
MUDr. Ludmila Lázničková, Centrum naděje a pomoci
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., Jihočeská univerzita
P. Mgr. Pavel Mayer OP, Hnutí Pro život ČR
Mgr. Lukáš Novák, Ph.D., Jihočeská univerzita
MUDr. Xenie Preiningerová, Hnutí Pro život ČR
Mgr. Karel Skočovský, Ph.D., Papežská lateránská univerzita
Mgr. Štěpán Šťastník, Ústavní soud České republiky
Mgr. Radim Ucháč, Hnutí Pro život ČR