Videozáznam 2014

Grégor Puppinck: Potrat a Evropská úmluva o lidských právech (francouzsky)

Tomáš Majerčák: Ochrana života v právnom poriadku Slovenskej republiky (aktuálny stav a perspektívy)

Jitka Mozorová: Jak pomáhá organizace Na počátku „nejmenším z nás“

Aneta Koukolová: Novinky v ochraně života v rámci Centra naděje a pomoci

R. D. Radim Cigánek: Povolení umělých potratů v Československu a pokusy o legalizaci umělých potratů v období 1. republiky

Jiří Badal: Možnost transplantace embryí mimoděložního těhotenství

D. Marek František Drábek, OPraem.: Adopce opuštěných embryí

Alena Peremská: Perinatální hospicová péče

Tomáš Kotrlý, Jana Vališová: Občanská společnost mění zacházení s dětmi, které zemřely před narozením