Program 2016

Dopolední program

9.00–10.00 Prezence účastníků konference
10.00–10.30 Přivítání a úvod konference; Jiří Stodola, výkonný předseda programového výboru konference
10.30–11.30 Evangelium života a nová evangelizace; J. Em. Raymond Leo kardinál Burke, patron Suverénního vojenského hospitálního řádu sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě
11.30–12.00 Diskuse
12.00–13.30 Přestávka na oběd

Odpolední program

13.30–13.45 Život jako základní lidské dobro; David Černý, Ústavu státu a práva AV ČR
13.45–13.55 Diskuse
13.55–14.10 Katolícke sociálne učenie ako materiálny prameň práva s akcentom práva na život; Martin Píry, Právnická fakulta UMB, SK
14.10–14.20 Diskuse
14.20–14.35 K metodickému pozadí problému infanticidy; Roman Cardal (v.z. Jiří Stodola), CEVRO Institut
14.35–14.45 Diskuse
14.45–15.00 Přestávka
15.00–15.10 Analýza neplánovaných otěhotnění při používání PPR – možné příčiny neplánovaných početí při snaze o praktikování přirozeného plánování rodičovství; Marie Čalkovská, Ludmila Lázničková, Centrum naděje a pomoci
15.10–15.15 Diskuse
15.15–15.25 NAPROHELP jako pomoc při nechtěné neplodnosti – další kazuistiky a výstupy k období do července 2016; Anna Radoňová, Ludmila Lázničková, Centrum naděje a pomoci
15.25–15.30 Diskuse
15.30–15.40 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci přípustnosti interrupcí Roe v. Wade nahlížené prizmatem judikatury Ústavního soudu ČR; Miroslav Kratochvíl, předseda spolku Nejmenší z nás
15.40–15.45 Diskuse
15.45–16.00 Přestávka
16.00–16.10 Jérôme Lejeune: objevitel příčiny Downova syndromu a první prezident Papežské akademie pro život; Květoslav Šipr, LF UP; Helena Šiprová, FN u Sv. Anny
16.10–16.15 Diskuse
16.15–16.25 Rozhodnutí soudů státu Tennessee ve věci nakládání s kryokonzervovanými embryii Davis v. Davis nahlížené prizmatem judikatury Ústavního soudu ČR; Miroslav Kratochvílpředseda spolku Nejmenší z nás
16.25–16.30 Diskuse
16.30–16.45 Přestávka
16.45–16.55 Manželská čistota – její vliv na stabilitu manželství a vztah k dětem; David Prentis, Liga pár páru ČR
16.55–17.00 Diskuse
17.00–17.15 Návrh zákona zavádějící spotřební daň na antikoncepci; Jiří Mrázek
17.15–17.30 Diskuse
17.30–18.00 Ukončení konference