Program 2019

Čtvrtek 17. 10. 2019, Fakulta stavební VUT v Brně, budova A, místnost A138. Veveří 331/95, 602 00 Brno

Dopolední program

9.15–10.15 Prezence účastníků konference
10.15–10.30 Přivítání a úvod konference; Jiří Stodola, výkonný předseda programového výboru konference
10.30–11.15 Úcta k životu ako indikátor rozvoja človeka a národa, Stanislav Košč (Spišská katolícka charita, SK)
11.15–11.30 Diskuse
11.30–12.15 Dôstojnosť ľudskej osoby v aktuálnych etických otázkach; Patrik Daniška (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, SK)
12.15–12.30 Diskuse
12.30–14.00 Přestávka na oběd

Odpolední program

14.00–14.30 Dezinformace a umělé potraty; Jiří Stodola (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity; Nejmenší z nás, spolek)
14.30–14.45 Diskuse
14.45–15.00 Ochrana života v gynekologické ambulanci Centra naděje a pomoci, Jana Šmerdová , Ludmila Lázničková (CENAP)
15.00–15.15 Diskuse
15.15–15.30 Přestávka
15.30–15.45 Korigované měsíčky chrání životy počatých dětí a zdraví žen, Ludmila Lázničková (CENAP)
15.45–16.00 Diskuse
16.00–16.15 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Planned Parenthood v. Casey, Miroslav Kratochvíl (Nejmenší z nás, spolek)
16.15–16.30 Diskuse
16.30–17.00 Ukončení konference