Programový výbor 2016

Čestný předseda

prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc., Papežská akademie pro život

Výkonný předseda

PhDr. Jiří Stodola, PhD., Masarykova univerzita

Výkonný místopředseda

ICLic. Ing. Miroslav KratochvílNejmenší z nás, spolek

Členové

Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D., Masarykova univerzita
PhDr. Roman Cardal, Ph.D., CEVRO Institut
PhLic. David Černý, Ph.D., Akademie věd České republiky
prof. Dr. Josef Dolista, SDB, Th.D., Ph.D., Univerzita Karlova v Praze
P. Mgr. MUDr. Lukáš Fošum,OP, Université de Fribourg Suisse
prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., Ph.D., Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
MUDr. Roman Joch, Občanský institut
JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., Masarykova univerzita
JUDr. Ing. Jiří Karas, Hnutí Pro život ČR
prof. RNDr. PhDr. Evžen Kindler, CSc., Ostravská univerzita v Ostravě (em. prof.)
Mgr. et Mgr. Jan Kohoutek, Nejmenší z nás, spolek
Mgr. Jan Petr Kosinka, Masarykova univerzita
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., CEVRO Institut
PharmDr. Jozef Laurinec, PhD., Lekáreň Karmel
MUDr. Ludmila Lázničková, Centrum naděje a pomoci
doc. Ing. Mgr. Tomáš Machula, Dr., Ph.D., Th.D., Jihočeská univerzita
P. Mgr. Pavel Mayer, OP, Hnutí Pro život ČR
Mgr. Lukáš Novák, Ph.D., Jihočeská univerzita
MUDr. Xenie Preiningerová, Hnutí Pro život ČR
R. D. Mgr. Karel Skočovský, Ph.D., Hnutí Pro život ČR
ICLic. Mgr. Štěpán Šťastník, advokátní kancelář Štěpán Šťastník Mgr. advokát
Mgr. Radim Ucháč, Hnutí Pro život ČR