O konferenci 2015

Čtvrtý ročník konference Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením se uskutečnil ve čtvrtek 15. října 2015. Konference chce přispět k rozvoji kultury života tím, že předloží významné a dobře dokumentované výsledky, které si pro svou hodnotu budou moci získat pozornost a úctu všech.

Výsledky, které vzešly v rámci předchozích ročníků, potvrzují jednak hanebnou nespravedlnost současné legislativy týkající se nenarozených dětí, jednak neoprávněnost obav z důsledků kriminalizace úmyslného potratu. Na základě zkušenosti evropských států, které ochranu nenarozeného lidského života berou vážněji, můžeme říci, že nic nenasvědčuje tomu, že by zákaz umělých potratů měl být příčinou negativních jevů, kvůli nimž by bylo lepší, aby potraty byly povolené. Naopak, vedle snížení počtu potratů můžeme očekávat nárůst obecné úcty k lidskému životu a změnu postojů směrem k odpovědnému rozhodování ve prospěch početí. Jak také poznamenává Jan Pavel II.: „I když zákony nejsou jediným nástrojem, kterým lze bránit lidský život, přece mají největší a často také nejzávažnější význam, protože formují myšlení a chování člověka“ (Evangelium vitae 90).

Těšíme se, že si náš národ v blízké době uvědomí skutečnost nesmírné a nedotknutelné hodnoty každého lidského života a že poskytne demokracii věrohodný a pevný základ tím, že bude respektovat právo každého člověka na život, k němuž patří významné právo růst po zplození v matčině lůně.

Čtvrtý ročník konference se konal pod záštitami

- prezidenta České republiky Miloše Zemana
místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA
děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity doc. JUDr. Markéty Selucké, Ph.D.
děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc.
děkana Teologické fakulty Jihočeské univerzity doc. Tomáše Machuly, Ph.D., Th.D.
děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ThLic. Prokopa Brože, Th.D.

Konference byla zařazena do kreditního systému CŽV České asociace sester (všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotně sociální pracovník) pod číslem ČAS/KK/2257/2015 a Unie porodních asistentek pod číslem UNIPA-OK-21-15.