O konferenci 2016

Pátý ročník konference Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením se uskutečnil ve čtvrtek 13. října 2016 v Brně. Hlavním – zahraničním – hostem byl Jeho Eminence Raymond Leo kardinál Burke, patron Suverénního vojenského hospitálního řádu sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě, a člen několika úřadů Římské kurie. Pan kardinál přednesl příspěvek na téma „Evangelium života a nová evangelizace“.

Konference byla zařazena do kreditního systému CŽV České asociace sester (všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotně sociální pracovník) pod číslem ČAS/KK/2092/2016, byla ohodnocena 4 kredity.

Pátý ročník konference se konal pod záštitami

- prezidenta České republiky Miloše Zemana
místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka
děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity Markéty Selucké
děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Borise Kreuzberga
děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Prokopa Brože
- kardinála Dominika Duky OP
- prvního náměstka primátora statutárního města Brna Petra Hladíka