Programový výbor 2018

Čestný předseda

prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc., Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Výkonný předseda

PhDr. Jiří Stodola, PhD., Masarykova univerzita

Výkonný místopředseda

ICLic. Ing. Miroslav Kratochvíl, Nejmenší z nás, spolek

Členové

Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D., Masarykova univerzita
PhDr. Roman Cardal, Ph.D., CEVRO Institut
PhLic. David Černý, Ph.D., Akademie věd České republiky
prof. Dr. Josef Dolista SDB, Th.D., Ph.D., Univerzita Karlova v Praze
P. Mgr. MUDr. Lukáš Fošum OP, Université de Fribourg Suisse
prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., Ph.D., Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
MUDr. Roman Joch, Občanský institut
JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., Masarykova univerzita
JUDr. Ing. Jiří Karas, Hnutí Pro život ČR
Mgr. et Mgr. Jan Kohoutek, Nejmenší z nás, spolek
Mgr. Jan Petr Kosinka, Masarykova univerzita
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., CEVRO Institut
PharmDr. Jozef Laurinec, PhD., Lekáreň Karmel
MUDr. Ludmila Lázničková, Centrum naděje a pomoci
doc. Ing. Mgr. Tomáš Machula, Dr., Ph.D., Th.D., Jihočeská univerzita
P. Mgr. Pavel Mayer, OP, Hnutí Pro život ČR
Mgr. Lukáš Novák, Ph.D., Jihočeská univerzita
MUDr. Xenie Preiningerová, Hnutí Pro život ČR
R. D. Mgr. Karel Skočovský, Ph.D., Lateránská univerzita
ICLic. Mgr. Štěpán Šťastník, advokátní kancelář Štěpán Šťastník Mgr. advokát
Mgr. Radim Ucháč, Hnutí Pro život ČR