Program 2017

Dopolední program

9.15–10.15 Prezence účastníků konference
10.15–10.30 Přivítání a úvod konference; Jiří Stodola, výkonný předseda programového výboru konference
10.30–10.45 Asistovaná reprodukce a život embrya; Květoslav Šipr (Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ), Helena Šiprová (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
10.45–10.50 Diskuse
10.50–11.05 Šedesát let legalizace potratů, důsledky a výhledy; Ludmila Lázničková (Centrum naděje a pomoci, z.s.)
11.05–11.10 Diskuse
11.10–11.30 Umělý potrat v trestním právu před rokem 1957; Radim Cigánek (Arcibiskupství pražské, farnost Sázava – Černé Budy)
11.30–11.35 Diskuse
11.35–11.55 Právní status nascitura v kontextu divergence soukromoprávní a veřejnoprávní regulace; Jakub Valc (Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
11.55–12.00 Diskuse
12.00–13.30 Přestávka na oběd

Odpolední program

13.30–13.50 Právo na náhradu škody v kontextu kultury smrti; Jan Petr Kosinka (Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
13.50–14.00 Diskuse
14.00–14.20 Právní možnosti napomáhající řešení prenatální infanticidy; Radim Ucháč (Hnutí Pro život ČR, z.s.)
14.20–14.30 Diskuse
14.30–14.50 Morální argumentace při posuzování přípustnosti obětování lidského života v situaci krajní nouze; Jan Petr Kosinka (Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
14.50–15.00 Diskuse
15.00–15.15 Přestávka
15.15–15.40 Co dělá člověka člověkem, Nina Nováková (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR); Novela pohřebního zákona, Lýdia Říhová (Ministerstvo pro místní rozvoj, odd. pohřebnictví); Studie vlivu přirozené regulace početí na manželský vztah uživatelů, David Prentis (Liga pár páru ČR, z.s.)
15.40–15.50 Diskuse
15.50–15.55 Korelace potratovosti s vybranými společenskými jevy; Miroslav Kratochvíl (Nejmenší z nás, spolek)
15.55–16.00 Diskuse
16.00–16.10 Stejnopohlavní rodiče? – Analýza Nálezu Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 3226/16; Miroslav Kratochvíl (Nejmenší z nás, spolek)
16.10–16.15 Diskuse
16.15–16.30 Ukončení konference