O konferenci 2013

Druhý ročník konference Nejmenší z nás se uskutečnil 17. října 2013. Zazněly 4 příspěvky. Profesor Květoslav Šipr informoval o evropské občanské inicitativně Jeden z nás, Miroslav Kratochvíl představil nález Ústavního soudu Slovenské republiky posuzující ústavnost zákona o umělém ukončení těhotenství. Tomáš Kotrlý představil problematiku pohřbívání dětí, které zemřely před narozením. Jiří Stodola hovořil o právu na informace v souvislosti s umělými potraty.

Kromě těchto 4 příspěvků obsahuje vydaný konferenční sborník příspěvek Jana Bednáře, ve kterém poukazuje na to, že se nejeví jako ospravedlnitelné upírat embryím a lidským plodům právo na život.